Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора" 


Обява 09/05/2018 , 17:21

Проект на договор  09/05/2018 , 17:21

Образци на документи  09/05/2018 , 17:21

Удължаване на първоначалния срок  за получаване на оферти  22/05/2018, 17:15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2018
Час: 17:30
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/08/2018
Час: 17:30
ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/05/2018
Час: 11:00

 

Протокол от заседание на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Утвърден протокол 05/06/2018, 15:27

 

Договор


Договор №1287, 25/06/2018, 15:14

Приложение № 1, 25/06/2018, 15:14

Приложение № 2, 25/06/2018, 15:14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали