Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора"

Обява 414.34 KB 20/03/2017, 17:02

Проект на договор 253.31 KB 20/03/2017, 17:02

Образци на документи 119.84 KB 20/03/2017, 17:02

Информация за за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти 201.87 KB 04/04/2017, 17:16

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 179.58 KB 15/05/2017, 16:41

 

ДОГОВОР

Договор № 1051 245.35 KB 11/07/2017, 11:02

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали