Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber" 


Обява 17/05/2018 , 16:17

Информация  17/05/2018 , 16:17

Проект на договор  17/05/2018 , 16:17

Образци на документи  17/05/2018 , 16:17

Разяснение по процедурата 23/05/2018, 13:55

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/08/2018
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/05/2018
Час: 11:00

 

Протокол от заседание на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Утвърден протокол 05/06/2018, 15:18

 

Договор

Договор № 1496  19/07/2018 , 14:32

Ценово предложение  19/07/2018 , 14:32

Техническо предложение  19/07/2018 , 14:32

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали