Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията и извън рамките на гр. Ст. Загора , на интернет свързаност за видео наблюдение, на VLAN свързаност, осигуряване на свързаност „dark fiber“

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на интернет свързаност с цел видео наблюдение, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“

Обява 468.54 KB 07/02/2017, 15:40

Приложение № 1 към договор 322.95 KB 07/02/2017, 15:40

Проект на договор 309.53 KB 07/02/2017, 15:40

Образци на документи 139.95 KB 07/02/2017, 15:40СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/02/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 157.31 KB 27/02/2017, 16:29

Утвърден протокол 329.1 KB 15/03/2017, 14:13

 

ДОГОВОР

Договор № 664 227.41 KB 15/06/2017, 11:06

Приложение 364.73 KB 15/06/2017, 11:06

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали