Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“

Обява 19/09/2019, 17:23

Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23

Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23

Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу кърлежи 19/09/2019, 17:23

Проект на договор 19/09/2019, 17:23

Образци на документи 19/09/2019, 17:23

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/09/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/12/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/10/2019
Час: 11:00


Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител 03/10/2019, 12:07

Протокол № 1  11/10/2019 , 11:20

Утвърден протокол  11/10/2019 , 11:20


Съобщение за прекратяване на процедурата  05/02/2020 , 15:30

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали