Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“


Обява  01/03/2019 , 14:40

Проект на договор   01/03/2019 , 14:40

Техническа спецификация   01/03/2019 , 14:40

Образци на документи   01/03/2019 , 14:40

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/03/2019
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/06/2019
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2019
Час: 11:00


Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител 19/03/2019, 15:53

Протокол  08/04/2019 , 16:26

Утвърден протокол  08/04/2019 , 16:26

 

Договор № 943  17/04/2019 , 14:50

Приложение - ценово предложение  17/04/2019 , 14:50

Приложение - техническо предложение  17/04/2019 , 14:50

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали