Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“, гр. Стара Загора“


Обява  10/01/2019 , 16:45

Техническо задание  10/01/2019 , 16:45

Проект на договор  10/01/2019 , 16:45

Образци на документи  10/01/2019 , 16:45

Индустриална зона Загоре  16/01/2019 , 10:05

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/01/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/04/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/01/2019
Час: 14:00

 

Протокол  06/02/2019 , 16:30

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали