Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ по три обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
„Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051“, по три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Лекар-педиатър в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“

Обособена позиция 2 – Лекар-педиатър в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина“.

Обособена позиция 3 – Лекар-педиатър в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“


Обява  01/11/2018 , 16:00

Техническа спецификация  01/11/2018 , 16:00

Проект на договор  01/11/2018 , 16:00

Образци на документи  01/11/2018 , 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/11/2018
Час: 17:30
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/02/2019
Час: 17:30
ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/11/2018
Час: 10:00


Информация за удължаване на срока 13/11/2018, 12:07

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/11/2018
Час: 17:30
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/02/2019
Час: 17:30
НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/11/2018
Час: 10:00


Утвърден протокол 19/11/2018, 17:30

Договор - обособена позиция №1 08/01/2019, 16:38

Договор - обособена позиция №2 08/01/2019, 16:38

Договор - обособена позиция №3 08/01/2019, 16:38

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали