Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучително посещение на екипа по проект BG 06-101, финансиран по ФМ на ЕИП

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 

„Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучително посещение на екипа по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“, финансиран по ФМ на ЕИП"

Обява 414.41 KB 08/09/2016, 17:20

Техническа спецификация 370.15 KB 08/09/2016, 17:20

Проект на договор 415.96 KB 08/09/2016, 17:20

Образци на документи 446.04 KB 08/09/2016, 17:20СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/09/2016
Час: 15:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/12/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/09/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол  313.13 KB 19/09/2016, 16:00

 

Заповед за определяне на втория класиран за изпълнител 129.29 KB 27/09/2016, 16:52

Заповед за определяне на следващ класиран за изпълнител 131.65 KB 30/09/2016, 11:58

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали