Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 
„Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора по обособени позиции:

Обособена позиция №1 Доставка на работно облекло;
Обособена позиция № 2 Доставка на други видове облекло;
Обособена позиция № 3 Доставка на сабо и обувки"

Обява 431.05 KB 14/09/2016, 17:12

Проект на договор 434.88 KB 14/09/2016, 17:12

Техническа спецификация 258.45 KB 14/09/2016, 17:12

Образци на документи 1.02 MB 14/09/2016, 17:12СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/09/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/12/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/09/2016
Час: 15:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 500.48 KB 20/12/2016, 11:36

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали