Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора"

  

Удължаване на срокове за отваряне на оферти 119.07 KB 07/06/2016, 17:30

 

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/06/2016
Час: 11:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/06/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/08/2016
Час: 17:30

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Дата: 07/06/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Утвърден протокол 215.45 KB 13/09/2017, 11:52

ДОГОВОР

Договор 416.81 KB 13/09/2017, 11:52

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали