Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора"

Обява 487.35 KB 07/07/2016, 15:42

Методика 189.52 KB 07/07/2016, 15:42

Техническа спецификация 179.76 KB 07/07/2016, 15:42

Проект на договор 356 KB 07/07/2016, 15:42

Образци на документи 380.81 KB 07/07/2016, 15:42 

 

Разяснение по процедурата 113.3 KB 12/07/2016, 17:08

Разяснение по процедурата 57.94 KB 12/07/2016, 17:08СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/07/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/10/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/07/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 205.49 KB 21/07/2016, 15:08

Утвърден протокол 175.71 KB 23/08/2016, 15:16

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали