Доставка на храна за животни по две обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на храна за животни“ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) за нуждите на Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“" 


Обява 19/02/2018 , 15:43

Проект на договор - Обособена позиция № 1 19/02/2018 , 15:43

Проект на договор - Обособена позиция № 2 19/02/2018 , 15:43

Образци на документи 19/02/2018 , 15:43


Информация за удължаване на сроковете за получаване на оферти 28/02/2018 , 16:32

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/03/2018
Час: 17:30

НОВИ ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/03/2018
Час: 17:30

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол - Обособена позиция № 1 04/04/2018, 13:43

Утвърден протокол - Обособена позиция № 2 20/04/2018, 16:44

 

Договор - Обособена позиция № 1

Договор № 750  10/05/2018 , 14:34

Приложение - техническо предложение  10/05/2018 , 14:34

Приложение - ценово предложение  10/05/2018 , 14:34

 

Договор - Обособена позиция № 2

Договор № 1034  17/05/2018 , 15:34

Приложение - техническо предложение  17/05/2018 , 15:34

Приложение - ценово предложение  17/05/2018 , 15:34

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/02/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/05/2018
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 01/03/2018
Час: 11:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали