Доставка на храна за животни по 2 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Доставка на храна за животни в обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) за нуждите на Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“

Обява 428.92 KB 09/01/2017, 17:10

Проект на договор по Обособена позиция № 1 410.84 KB 09/01/2017, 17:10

Проект на договор по Обособена позиция № 2 410.27 KB 09/01/2017, 17:10

Образци на документи 143.95 KB 09/01/2017, 17:10

Информация за удължаване на сроковете 208.33 KB 19/01/2017, 17:20

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/01/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/01/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 268.43 KB 27/02/2017, 16:26

 

ДОГОВОР

Договор № 363 - Обособена позиция № 1 277.32 KB 10/05/2017, 14:07

Договор № 364 - Обособена позиция № 2 248.05 KB 10/05/2017, 14:07

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/01/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/01/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали