Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

„Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора"

Обява 497.69 KB 18/08/2016, 15:16

Техническа спецификация 179.59 KB 18/08/2016, 15:16

Проект на договор 355.77 KB 18/08/2016, 15:16

Образци на документи 382.75 KB 18/08/2016, 15:16

 

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 204.26 KB 26/08/2016, 17:11


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/08/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/11/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Утвърден протокол 131.26 KB 17/10/2016, 15:04

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали