Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“

Обява 04/09/2019, 17:23

Техническа спецификация 04/09/2019, 17:23

Проект на договор 04/09/2019, 17:23

Образци на документи 04/09/2019, 17:23

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/09/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/11/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/09/2019
Час: 11:00


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 17/09/2019, 16:12

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/09/2019
Час: 17:30

НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/09/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 08/10/2019, 10:28

Договор № 2117  03/12/2019, 17:10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали