Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервните части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

"Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"

Обява 415.76 KB 14/02/2017, 15:45 

Техническа спецификация 413.65 KB 14/02/2017, 15:45

Проект на договор 290.93 KB 14/02/2017, 15:45

Приложение № 1 - списък на техника 408.38 KB 14/02/2017, 15:45

Приложение № 2 - Приемо-предавателен протокол 210.52 KB 14/02/2017, 15:45

Образци на документи 120.97 KB 14/02/2017, 15:45


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/02/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/02/2017
Час: 14:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протокол от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 307.99 KB 07/03/2017, 11:38

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали