Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране" 


Обява 08/05/2018 , 16:16

Проект на договор  08/05/2018 , 16:16

Образци на документи  08/05/2018 , 16:16

Удължаване на сроковете  17/05/2018 , 16:21

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/05/2018
Час: 17:30
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/08/2018
Час: 17:30
ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/05/2018
Час: 11:00

Протокол от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Утвърден протокол  29/05/2018 , 15:10

 

Договор


Договор № 1136 19/06/2018, 16:39
Приложение - техническо предложение 19/06/2018, 16:39
Приложение - ценово предложение 19/06/2018, 16:39

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали