Поръчки по глава 26 от ЗОП


Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията по ЗМДТ за 2020 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2020 г.…

Покана за подаване на оферта за участие в обществена поръчка "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗОП Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора Покана 16/12/2019, 16:34   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПО РЕДА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Съобщение 13/01/2020,…

Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Ст. Загора" Обява 02/12/2019, 17:12 Техническа спецификация 02/12/2019, 17:12 Проект на договор 02/12/2019, 17:12 Образци на документи 02/12/2019, 17:12   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 12/12/2019…

Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора Обява 15/11/2019, 17:05 Техническа спецификация 15/11/2019, 17:05 Проект на договор 15/11/2019, 17:05 Образци на документи 15/11/2019, 17:05 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 25/11/2019…

Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  25/09/2019,  17:07…

Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  24/09/2019,  17:27 Техническа спецификация  24/09/2019,  17:27 Проект на договор  24/09/2019,  17:27 Образци на документи  24/09/2019,  17:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 07/10/2019 Час: 17:30 СРОК…

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“ Обява 19/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23 Списък на площите, подлежащи на пръскане…

Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“ Обява 04/09/2019, 17:23 Техническа спецификация 04/09/2019, 17:23 Проект на договор 04/09/2019, 17:23 Образци на документи 04/09/2019, 17:23   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 16/09/2019 Час: 17:30…

Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал за Общински плувен басен, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №13 /в двора на Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан"/

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка и монтаж на Портативен лифтер за басейн, включително обучение на персонал“ във връзка с осигуряване на Достъпна градска среда, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали