Побратимени градове на община Стара Загора

Русия, гр. Самара -  https://samadm.ru/

Сърбия, гр. Крушевац - www.krusevac.rs  

Полша,  гр. Радом - www.radom.pl  

Гърция, гр. Лариса - www.larissa-dimos.gr

Китай, провинция Хунан, гр. Юеянг - www.enghunan.gov.cn

Португалия, Барейро - www.cm-barreiro.pt


Поддържат се интензивни връзки и сътрудничество с Департамент Ла Дром, Франция

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали