Плащания по договори до 13 януари 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Рудин ООД 136.54 KB 22/01/2016, 10:20

Консорциум "Хемус - Дизайн - Строй" 139.82 KB 22/01/2016, 10:20

ДЗЗД "Фаби - 21" 139.38 KB 22/01/2016, 10:20

„Стини“ ООД  143.29 KB 22/01/2016, 10:20

„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА“ ООД  100.21 KB 22/01/2016, 10:20

„Гид-Г Консулт“ ЕООД  106.52 KB 22/01/2016, 10:20

„Стара Загора – Кадастър“ ООД  131.4 KB 22/01/2016, 10:20

„Щрабаг“ ЕАД  138.27 KB 22/01/2016, 10:20

„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД  102.44 KB 22/01/2016, 10:20

„Теком“ ООД  135.67 KB 22/01/2016, 10:20

„Билдинг Комфорт“ ЕООД  135.87 KB 22/01/2016, 10:20

„Енерджи Ефект“ ЕАД  144.96 KB 22/01/2016, 10:20

„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД  139.23 KB 22/01/2016, 10:20

Консорциум „Билс Строй“  139.34 KB 22/01/2016, 10:20

„Офис Идея Плюс“ ООД  134.38 KB 22/01/2016, 10:20

„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  138 KB 22/01/2016, 10:20

„ХИДРОСВЯТ“ ООД  103.66 KB 22/01/2016, 10:20

„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД  135.92 KB 22/01/2016, 10:20

„Зарастрой“ ООД  136.32 KB 22/01/2016, 10:20

“Екип МГ” ООД  135.79 KB 22/01/2016, 10:20

“Консулти 03” ООД  166.39 KB 22/01/2016, 10:20

“ДЕОМИД” ЕООД  135.79 KB 22/01/2016, 10:20

"Агроводоинвест” ЕАД 171.03 KB 22/01/2016, 10:20

„Кима Консулт“ ЕООД  176.31 KB 22/01/2016, 10:20

“Аниди“ ЕООД  136.77 KB 22/01/2016, 10:20

„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД  141.47 KB 22/01/2016, 10:20

„МКМБ“ ДЗЗД  101.9 KB 22/01/2016, 10:20

Обединение „Самара 2015“  134.76 KB 22/01/2016, 10:20

Обединение "Димов кънстракшън – Геодет" 101.77 KB 22/01/2016, 10:20

„Арк – Билдинг“ ООД  133.59 KB 22/01/2016, 10:20

„Декор - 2000” ЕООД  171.11 KB 22/01/2016, 10:20

„Дженерали Застраховане” АД  106.51 KB 22/01/2016, 10:20

„Стройкомерс“ ЕООД  98.23 KB 22/01/2016, 10:20

“Информационно Обслужване” АД  96.64 KB 22/01/2016, 10:20

„Е – Турс“ ООД  135.23 KB 22/01/2016, 10:20

„Динко Петров 90“ ЕООД  131.67 KB 22/01/2016, 10:20

„Кимтекс ЛС“ ООД  158.47 KB 22/01/2016, 10:20

"Станд - Ф“ ЕООД  170.79 KB 22/01/2016, 10:20

Издателска къща „АБ“ ЕООД  121.01 KB 22/01/2016, 10:20

Кооперация „ПАНДА”  130.98 KB 22/01/2016, 10:20

„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД  133.82 KB 22/01/2016, 10:20

„Щрабаг“ ЕАД  165.66 KB 22/01/2016, 10:20

ДЗЗД „ПИ ЕС“  160 KB 22/01/2016, 10:20

„ЕЛМИ“ ООД  136.9 KB 22/01/2016, 10:20

„Експрес“ ООД  132.98 KB 22/01/2016, 10:20

„Пламен Петров – П“ ООД  97.3 KB 22/01/2016, 10:20

„Л.П.-10” ЕООД  104.24 KB 22/01/2016, 10:20

„Интернет Груп” ООД  144.16 KB 22/01/2016, 10:20

„Аеро“ ЕООД  133.9 KB 22/01/2016, 10:20

„Български Пощи“ ЕАД  129.68 KB 22/01/2016, 10:20

ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев”  131.16 KB 22/01/2016, 10:20

„Димес 2000” ООД  134.76 KB 22/01/2016, 10:20

„Кастело” ООД  92.2 KB 22/01/2016, 10:20

„Геодет” ЕООД  96.2 KB 22/01/2016, 10:20

“Ханза” ЕООД  131.8 KB 22/01/2016, 10:20

 

Горещ телефон
за сигнали