Плащания по договори до 03 ноември 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

"Сиела Норма" АД 139.13 KB 09/11/2015, 16:27

"Рудин" ООД 101.05 KB 09/11/2015, 16:27

Консорциум "Хемус - Дизайн - Строй" 139.89 KB 09/11/2015, 16:27

ДЗЗД "Фаби - 21" 137.8 KB 09/11/2015, 16:27

Пътно строителна компания "ЕС БИ ЕС" АД 137.88 KB 09/11/2015, 16:27

"Стини" ООД 105.5 KB 09/11/2015, 16:27

Център за е-бизнес подкрепа "АНИМА" ООД 100.18 KB 09/11/2015, 16:27

"Гид-Г Консулт" ЕООД 144.04 KB 09/11/2015, 16:27

"Стара Загора - Кадастър" ООД 169.98 KB 09/11/2015, 16:27

"Телелинк" ЕАД 137.93 KB 09/11/2015, 16:27

"Лема Трейдинг" ЕООД 139.39 KB 09/11/2015, 16:27

"Щрабаг" ЕАД 103.31 KB 09/11/2015, 16:27

„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.39 KB 09/11/2015, 16:27

"Технострой консулт" ЕООД  112.01 KB 09/11/2015, 16:27

 „Теком“ ООД  135.33 KB 09/11/2015, 16:27

 „Билдинг Комфорт“ ЕООД  135.97 KB 09/11/2015, 16:27

 „Енерджи Ефект“ ЕАД  107.82 KB 09/11/2015, 16:27

„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД  104.61 KB 09/11/2015, 16:27

Консорциум „Билс Строй“  103.61 KB 09/11/2015, 16:27

„Офис Идея Плюс“ ООД  134.06 KB 09/11/2015, 16:27

„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  103.51 KB 09/11/2015, 16:27

„ХИДРОСВЯТ“ ООД  103.61 KB 09/11/2015, 16:27

ДЗЗД „КВН“  140.12 KB 09/11/2015, 16:27

„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД  135.41 KB 09/11/2015, 16:27

„СИЕНСИС“ АД  136.2 KB 09/11/2015, 16:27

„Зарастрой“ ООД  135.89 KB 09/11/2015, 16:27

„Екип – МГ“ ООД  135.72 KB 09/11/2015, 16:27

“КОНСУЛТИ 03” ООД  131.02 KB 09/11/2015, 16:27

“ДЕОМИД” ЕООД  135.73 KB 09/11/2015, 16:27

"Агроводинвест” ЕАД  134.82 KB 09/11/2015, 16:27

„Кима Консулт“ ЕООД  134.6 KB 09/11/2015, 16:27

“Аниди“ ЕООД  103 KB 09/11/2015, 16:27

„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД  141.26 KB 09/11/2015, 16:27

„МКМБ“ ДЗЗД  101.84 KB 09/11/2015, 16:27

Обединение „Самара 2015“  99.8 KB 09/11/2015, 16:27

Обединение "Димов кънстракшън – Геодет" 101.72 KB 09/11/2015, 16:27

„Арк – Билдинг“ ООД  98.78 KB 09/11/2015, 16:27

„Декор - 2000” ЕООД  99.95 KB 09/11/2015, 16:27

„Дженерали Застраховане” АД  106.45 KB 09/11/2015, 16:27

„Стройкомерс“ ЕООД  98.17 KB 09/11/2015, 16:27

"Информационно обслужване" АД 96.55 KB 10/11/2015, 08:49

"Е - Турс" ООД 135.36 KB 10/11/2015, 08:49

"Динко Петров 90" ЕООД 131.69 KB 10/11/2015, 08:49

„Кимтекс ЛС“ ООД  105.05 KB 10/11/2015, 08:49

"Станд - Ф“ ЕООД  102.87 KB 10/11/2015, 08:49

Издателска къща „АБ“ ЕООД  119.01 KB 10/11/2015, 08:49

Кооперация "Панда" 104.73 KB 10/11/2015, 08:49

„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД  133.55 KB 10/11/2015, 08:49

"Щрабаг" ЕАД 143.04 KB 10/11/2015, 08:49

ДЗЗД „Пи Ес“  141.03 KB 10/11/2015, 08:49

"Елми" ООД 133.87 KB 10/11/2015, 08:49

"Експрес" ООД 134.28 KB 10/11/2015, 08:49

„Пламен Петров – П“ ООД  97.26 KB 10/11/2015, 08:49

„Л.П.-10” ЕООД  104.19 KB 10/11/2015, 08:49

"Интернет Груп" ООД 144.07 KB 10/11/2015, 08:49

"Аеро" ЕООД 135.52 KB 10/11/2015, 08:49

"Български пощи" ЕАД 129.61 KB 10/11/2015, 08:49

ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев”  130.95 KB 10/11/2015, 08:49

"Димес 2000" ООД 133.88 KB 10/11/2015, 08:49

"Кастело" ООД 92.15 KB 10/11/2015, 08:49

„Геодет” ЕООД  96.14 KB 10/11/2015, 08:49

"Ханза" ЕООД 131.72 KB 10/11/2015, 08:49

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали