Плащания по договори до 01 декември 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

Рудин ООД 136.11 KB 08/12/2015, 14:59

Консорциум „Хемус – Дизайн - Строй” 139.9 KB 08/12/2015, 14:59

ДЗЗД „Фаби – 21“ 137.81 KB 08/12/2015, 14:59

„Стини“ ООД 143.23 KB 08/12/2015, 14:59

„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА“ ООД 100.17 KB 08/12/2015, 14:59

„Гид-Г Консулт“ ЕООД 106.47 KB 08/12/2015, 14:59

„Стара Загора – Кадастър“ ООД 131.34 KB 08/12/2015, 14:59

„Щрабаг“ ЕАД 138.21 KB 08/12/2015, 14:58

„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.39 KB 08/12/2015, 14:59

„Теком“ ООД 135.61 KB 08/12/2015, 14:59

„Билдинг Комфорт“ ЕООД 135.98 KB 08/12/2015, 14:59

„Енерджи Ефект“ ЕАД 142.3 KB 08/12/2015, 14:59

„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД 139.16 KB 08/12/2015, 14:59

Консорциум „Билс Строй“ 103.62 KB 08/12/2015, 14:59

„Офис Идея Плюс“ ООД 134 KB 08/12/2015, 14:59

„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 103.51 KB 08/12/2015, 14:59

„ХИДРОСВЯТ“ ООД 103.6 KB 08/12/2015, 14:59

„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД 135.79 KB 08/12/2015, 14:59

„Зарастрой“ ООД 135.89 KB 08/12/2015, 14:59

“Екип МГ” ООД 135.73 KB 08/12/2015, 14:59

“КОНСУЛТИ 03” ООД 131.02 KB 08/12/2015, 14:59

“ДЕОМИД” ЕООД 135.72 KB 08/12/2015, 14:59

"Агроводинвест” ЕАД 170.95 KB 08/12/2015, 14:59

„Кима Консулт“ ЕООД 170.05 KB 08/12/2015, 14:59

“Аниди“ ЕООД 136.7 KB 08/12/2015, 14:59

„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД 141.26 KB 08/12/2015, 14:59

„МКМБ“ ДЗЗД 101.84 KB 08/12/2015, 14:59

Обединение „Самара 2015“ 99.81 KB 08/12/2015, 14:59

Обединение "Димов кънстракшън – Геодет" 101.73 KB 08/12/2015, 14:59

„Арк – Билдинг“ ООД 98.78 KB 08/12/2015, 14:59

„Декор - 2000” ЕООД 171.04 KB 08/12/2015, 14:59

„Дженерали Застраховане” АД 106.45 KB 08/12/2015, 14:59

„Стройкомерс“ ЕООД 98.18 KB 08/12/2015, 14:59

“Информационно Обслужване” АД  96.58 KB 08/12/2015, 16:07

„Е – Турс“ ООД  135.17 KB 08/12/2015, 16:07

„Динко Петров 90“ ЕООД  131.62 KB 08/12/2015, 16:07

„Кимтекс ЛС“ ООД  104.69 KB 08/12/2015, 16:07

Станд - Ф“ ЕООД  102.71 KB 08/12/2015, 16:07

Издателска къща „АБ“ ЕООД  120.58 KB 08/12/2015, 16:07

Кооперация „ПАНДА”  130.93 KB 08/12/2015, 16:07

„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД  133.52 KB 08/12/2015, 16:07

„Щрабаг“ ЕАД  142.88 KB 08/12/2015, 16:07

ДЗЗД „ПИ ЕС“  142.02 KB 08/12/2015, 16:07

„ЕЛМИ“ ООД  135.46 KB 08/12/2015, 16:07

„Експрес“ ООД  132.92 KB 08/12/2015, 16:07

„Пламен Петров – П“ ООД  97.25 KB 08/12/2015, 16:07

„Л.П.-10” ЕООД  104.18 KB 08/12/2015, 16:07

„Интернет Груп” ООД  144.16 KB 08/12/2015, 16:07

„Аеро“ ЕООД  134.45 KB 08/12/2015, 16:07

„Български Пощи“ ЕАД  129.6 KB 08/12/2015, 16:07

ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев”  131.11 KB 08/12/2015, 16:07

„Димес 2000” ООД  135.33 KB 08/12/2015, 16:07

„Кастело” ООД  92.14 KB 08/12/2015, 16:07

„Геодет” ЕООД  96.16 KB 08/12/2015, 16:07

“Ханза” ЕООД  131.47 KB 08/12/2015, 16:07

 

Горещ телефон
за сигнали