ПИТАНИЯ И ОТГОВОРИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ 5 ОТ 21.12.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

Питане с вх. № 10-62-25/27.11.2023г. от Бончо Григоров и отговор относно общински проекти, изпратени до Министерство на финансите, за получаване на средства от държавния бюджет за 2024г;

Питане с вх. № 10-62-26 /11.12.2023г. от ППГОС „Възраждане“ и отговор относно постъпили и одобрени заявления на ОУП в общинска администрация.

Питане с вх. № 10-62-27 / 11.12.2023г. от ППГОС „Възраждане“ и отговор относно събиране, депониране сепариране на отпадък в община Стара Загора и изразходване на сумите възстановени от РИОСВ по чл.64 на ЗУО .

Питане с вх. № 10-62-28 / 11.12.2023г. от ППГОС „Възраждане“ и отговор относно изразходвани средства за проект " ВИК " .

Питане с вх. № 10-62-29 / 11.12.2023г. от ППГОС „Възраждане“ и отговор относно просрочени задължения към община Стара Загора.

Питане с вх. № 10-62-30 / 11.12.2023г. от ППГОС „Възраждане“ и отговор относно налични жилища в общински жилищен фонд

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали