Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Отчет на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли – декември  2017 г. 07-122017.pdf

 

Протокол от заседание на Общински съвет Стара Загора за приемане на отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора.prepis_1433.pdf

Файлове:

prepis_1433.pdf prepis_1433.pdf

07-12.2017_.pdf 07-12.2017_.pdf

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали