Отчет за изпълнението на бюджета, СЕС и друга информация

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация

 

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

 

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

 

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

 

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд
 
Месечен отчет за средства от Европейски съюз на други международни програми
 
 
Разчет за финансиране на капиталовите разходи
 

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

 Начално училище "Кольо Ганчев"

Отчет към 31.10.2016 г. 1.35 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 1.37 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 1.36 MB

 

Основно училище "Иван Мирчев", с. Дълбоки

Отчет към 31.12.2016 г. 884.85 KB

 

Основно училище "Христо Ботев", с. Загоре

Отчет към 31.12.2016 г. 2.17 MB

Отчет към 31.01.2017 г. 2.98 MB

Отчет към 28.02.2017 г. 1.92 MB

 

Основно училище "Отец Паисий", с. Калояновец

Отчет към 31.10.2016 г. 2.3 MB

Отчет към 30.11.2016 г. 2.26 MB

Отчет към 31.12.2016 г. 2.35 MB

Бюджет за 2016 г. 8.91 MB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали