Първо основно училище "Георги Бакалов"

Директор Светла Пенев
Адрес ул."Майор Таньо Кавалджиев" № 168
Телефон (042) 680 635

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Основно училище "Самара"

Директор Зорница Алексиева
Адрес кв."Самара"
Телефон (042) 681 275, 681 031

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Дванадесето основно училище "Стефан Караджа"

Директор Стефан Желев
Адрес кв."Лозенец", ул."Ком" № 35
Телефон (042) 638 620

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Тринадесето основно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Директор Иво Радков
Адрес кв."Казански", ул."Димитър Маджаров" № 1
Телефон (042) 671 038

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

село Братя Кунчеви

Основно училище "Христо Ботев"
Директор Светла Монева
Телефон (041173) 324
Електронна поща  [email protected]

село Калояновец

Основно училище "Отец Паисий"

Директор Христо Белчев
Телефон (041144) 237
Електронна поща  [email protected]

село Загоре

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Дияна Панайотова
Телефон (041277) 580
Електронна поща  [email protected]

село Горно Ботево

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Лилия Ангелова
Телефон (041172) 328
Електронна поща  [email protected]

село Хрищени

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Катерина Атанасова
Телефон (04126) 2360
Електронна поща  [email protected]

село Хан Аспарухово

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Директор Станимира Димова
Телефон (041179) 237
Електронна поща  [email protected]

село Дълбоки

Основно училище "Иван Мирчев"

Директор Жанета Донева
Телефон (041171) 381
Електронна поща  [email protected]

село Преславен

Основно училище "Бойчо Русев"
Директор Анелия Буюклиева
Телефон (04113) 2265
Електронна поща [email protected] 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали