Първо основно училище "Георги Бакалов"

Директор Светла Пенев
Адрес ул."Майор Таньо Кавалджиев" № 168
Телефон (042) 680 635

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Основно училище "Самара"

Директор Зорница Алексиева
Адрес кв."Самара"
Телефон (042) 681 275, 681 031

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Дванадесето основно училище "Стефан Караджа"

Директор Стефан Желев
Адрес кв."Лозенец", ул."Ком" № 35
Телефон (042) 638 620

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

Тринадесето основно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Директор Иво Радков
Адрес кв."Казански", ул."Димитър Маджаров" № 1
Телефон (042) 671 038

Електронна поща  [email protected]

Прилежащ район

село Братя Кунчеви

Основно училище "Христо Ботев"
Директор Светла Монева
Телефон (041173) 324
Електронна поща  [email protected]

село Калояновец

Основно училище "Отец Паисий"

Директор Христо Белчев
Телефон (041144) 237
Електронна поща  [email protected]

село Загоре

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Дияна Панайотова
Телефон (041277) 580
Електронна поща  [email protected]

село Горно Ботево

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Лилия Ангелова
Телефон (041172) 328
Електронна поща  [email protected]

село Хрищени

Основно училище "Христо Ботев"

Директор Катерина Атанасова
Телефон (04126) 2360
Електронна поща  [email protected]

село Хан Аспарухово

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Директор Станимира Димова
Телефон (041179) 237
Електронна поща  [email protected]

село Дълбоки

Основно училище "Иван Мирчев"

Директор Жанета Донева
Телефон (041171) 381
Електронна поща  [email protected]

село Преславен

Основно училище "Бойчо Русев"
Директор Анелия Буюклиева
Телефон (04113) 2265
Електронна поща [email protected] 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали