Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора

Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора за стопанската 2024/2025 година

Решение № 119 от 25.01.2024 г. на Общински съвет Стара Загора

Приложение № 1 - Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2024/2025 г.

Приложение № 2 - Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Стара Загора

Приложение № 3 - Годишен план за паша за стопанската 2024/2025 г. на община Стара Загора

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади на животновъди, регистрирани на територията на община Стара Загора за стопанската 2024/2025 г.

 

Заявление за кандидастване

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ

Приложение № 2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

 

Заявление за прекратяване на договор

Заявление за прекратяване на договор за наем на земеделска земя общинска собственост - пасища, мера

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали