Информация за проведени процедури и сключени договори за възлагане на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт и за размера на изплатените от Община Стара Загора компенсации и субсидии по превозвачи през 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

В изпълнение на чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, предоставямe информация за проведени процедури и сключени договори за възлагане  на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт и информация за общия размер на изплатените от Община Стара Загора компенсации и субсидии по превозвачи през 2019г.

Сключен Договор № 1842/02.09.2019 г. между Община Стара Загора и „Зара Бус“ ООД във връзка с проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от Областната транспортна схема от квотата на Община Стара Загора“.

С цитирания договор са възложени за изпълнение нови маршрутни разписания:
  1. маршрутно разписание „Стара Загора – Винарово“ от 25.09.2018 г., с начални часове на тръгване от АГ Стара Загора в 16.20 ч. и от Винарово в 17.00 ч. Целогодишна автобусна линия, изпълнява се в събота.
  2. маршрутно разписание „Стара Загора – Малко Тръново” от 25.09.2018 год., с начален час на тръгване от Малко Тръново в 06,10 ч. Целогодишна автобусна линия, изпълнява се от понеделник до петък.
  3. маршрутно разписание „Стара Загора – Могилово“ от 25.09.2018 год., с начални часове на тръгване от АГ Стара Загора в 15,20 ч. и от АС Могилово в 16,24 ч. Целогодишна, изпълнява се в сряда и петък.
  4. маршрутно разписание „Стара Загора – Трънково“ от 25.09.2018 год., с начален час на тръгване от АГ Стара Загора в 16,00 ч. и от АС Трънково“ в 16,45 ч. Бърза, целогодишна автобусна линия, изпълнява се от понеделник до петък.
Проведената процедура ведно със сключения договор са публикувани на сайта на Община Стара Загора, както следва:
 
 

Справка  27/03/2020, 17:24

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали