Заповед № 19–13–121 от 12.08.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–121 от 12.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ І - 36 и УПИ ІІ - 37 в кадастрален район 131 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-54 от 17.03.2015г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали