Заповед № 19-13-73 от 20.05.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-73 от 20.05.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ VІІ180 и УПИ Х181 в кв. 9 по плана на с. Кирилово, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1853 от 16.12.1976 г. – за УПИ VІІ180 и заповед № 1475 от 13.09.1996 г. – за УПИ Х181 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали