Заповед № 19-13-32 от 09.03.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-32/09.03.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за Промяна на План за регулация, одобрен със заповед № 1376 от 13.04.1988 г. за кв. 420, гр. Стара Загора, като за частта му, заключена между УПИ ІV – 427 и УПИ V – 426 се обособи улица с осови точки 4042а – 4042б, при което се обособява нов квартал 420д, който включва УПИ І – 430, УПИ ІІ – 429, УПИ ІІІ – 428 и УПИ ІV – 427 от съществуващ квартал 420, гр. Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание и решение №1676 по протокол №40 от 29.01.2015г на Общински съвет Стара Загора), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали