Заповед № 19-13-287 от 21.11.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-287 от 21.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Маджерито, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-179/ 01.08.2017г., в частта му за УПИ X358 и УПИ IX358 от кв. 29, като се променя дворищнорегулационната граница между двата парцела и УПИ X358 от кв. 29 се урегулира с площ от 982 кв.м., съответстващи на документа за собственост (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали