Заповед № 19-13-282 от 16.11.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-282 от 16.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 147/ 31.01.2006г., в частта му за УПИ I5462, УПИ II5463, УПИ V5464 и УПИ VII5465 от кв. 11 “Индустриален“, като същите се обединят в един нов УПИ I5740, отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.523.5740 (съгласно представена скица – предложение и техническо задание)., който се намира в стая 518 , ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали