Заповед № 19-13-263 от 18.10.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-263/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2353/ 20.12.1999г., в частта му за УПИ XVI5205 и заповед № 2179/ 18.11.2005г. в частта му за УПИ XXX5452, за стопанска дейност, от кв. 4“Индустриален“, като общата вътрешно регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница между ПИ 68850.522.486 и ПИ 68850.522.5452 от КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали