Заповед № 19-13-204 от 08.08.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-204 от 08.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Петрово, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1691/ 13.08.1993г., в частта му за УПИ II180, УПИ VIII180 и УПИ IX180 от кв. 21, като същите се обединят в един нов УПИ II180 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515 , ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали