Заповед № 19-13-200 от 01.08.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-200 от 01.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 114 от 27.03.2008г., и Решение № 937 от 19.07.2007г. в частта му за УПИ CCXXXIX5535 от кв. 13п, като същия се разделя на два нови УПИ: УПИ CCXXXIX5742 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.523.5742 и УПИ CCXLII5743 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.523.5743 по КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали