Заповед № 19-13-189 от 14.07.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-189 от 14.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 102 от 29.04.2004г., в частта му за УПИ III773 от кв. 19, като същия се разделя на два нови УПИ: УПИ IX1624 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.517.1624 и УПИ X1625 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.517.1625 по КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали