Заповед № 19-13-185 от 10.07.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-185/ 10.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Казанка, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 1312 от 02.11.1983г., в частта му за УПИ IV48 и УПИ V50, и заповед № 742 от 17.06.1983г., в частта му за УПИ II42,49 от кв. 7, като вътрешнорегулационните линии, на УПИ V50, бъдат поставени в съответствие със имотната граница на ПИ № 50 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали