Заповед № 19-13-184 от 10.07.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-184 от 10.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2210 от 15.09.2000г., в частта му за УПИ XXVII588 от кв. 498, като същия се разделя на два нови УПИ: УПИ XXVII1589 и УПИ XXXII1590 и обособяване на улица-тупик с осови точки 304а – 304б, с цел осигуряване на достъп до УПИ XXXII1590 от кв. 498 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали