Заповед № 19-13-181 от 05.07.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-181/ 05.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № РД-25-2649/ 15.09.2010г., № РД-25-3394/ 14.12.2010г. в частта му за УПИ XIV-4544 и заповед № 1267/ 24.08.2004г. в частта му за УПИ XIIІ-4545a и УПИ X-жил. стр. и коо, от кв. 327, като общата вътрешно регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница между ПИ 68850.509.1334 и ПИ 68850.509.5568 от КК на гр. Стара Загора и УПИ XIV-4544 се преотреди за ПИ 68850.509.1334 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание)., който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 519.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали