Заповед № 19-13-158 от 30.10.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–158 от 30.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Загоре, община Стара Загора, одобрен със заповед № 450 от 22.03.2015г. в частта му за УПИ III337 в кв. 14 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание) - ет.5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали