Заповед № 19-13-156 от 29.10.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–156 от 29.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Оряховица, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1868 от 20.12.1976г. в частта му за УПИ XIII12, УПИ XII14 в кв. 2 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание) - ет.5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали