Заповед № 19-13-149 от 29.09.2021 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-149 от 29.09.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 77476.175.10, ПИ 77476.175.11, ПИ 77476.175.17 и ПИ 77476.175.18 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като същите се обединяват в нов ПИ с проектен идентификатор 77476.175.109, за който се отрежда УПИ III109 в кадастрален район 175, като достъпа се осъществява от улица с о. т. 104 – о. т. 105, образувана от част от ПИ с идентификатор 77476.175.96, съгласно представената скица – предложение и техническо задание, който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали