Заповед № 19-13-130 от 16.09.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–130 от 16.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Кирилово, община Стара Загора, одобрен със заповед № 340 от 15.05.1963г в частта му за УПИ IІI333 и УПИ IV331 в кв. 30 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание) - ет.5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали