Заповед № 19-13-127 от 07.09.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-127/ 07.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 2160 от 28.08.1964г. за УПИ III42 и със заповед № 395 от 21.03.1973г. за УПИ VІI41 в кв. 23 (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали