Заповед № 10-00-1754 относно възстановяване владението на Община Стара Загора върху поземлен имот - гр.Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Възстановяване на владението на Община Стара Загора в недвижим имот, находящ се на ул. „Господин Михайловски“ № 10, гр. Стара Загора, във връзка с представена с писмо с вх. № 10-02-6921 от 18.08.2023 г. и приложена към него, нотариално заверена Декларация за отказ от вещно право на строеж върху недвижим имот Акт № 83, том II, рег. № 2634/ 2023 г., вписана в Служба по вписванията гр. Стара Загора с вх. Рег. № 7768 на 17.08.2023 г. в полза на Община Стара Загора.

Заповед № 1754 от 24.08.2023 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали