Уведомление за инвестиционно предложение с възложители Антоанета Маркова и Сава Бъчварова

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.201.28, град Стара Загора, община Стара Загора, м-т Конопището с възложител Антоанета Маркова и Сава Бъчварова, град Казанлък, ул. Сливница № 20, Вх. Б, ет.2, ап.11.

Уведомление за инвестиционно предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали