Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СтоНик Ауто" ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в поземлен имот с идентификатор 77476.178.21, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „СтоНик Ауто“ ООД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  20/01/2020 , 09:22

Горещ телефон
за сигнали