Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в  поземлен имот с идентификатор 58236.45.2000, землище на с.Преславен, общ. Стара Загора с възложител „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД, с.Преславен.

Уведомление 07/08/2020, 15:34

Горещ телефон
за сигнали